2 maj – dniem wolnym

Zgodnie z Zarządzeniem nr WK.151.1.2.2017 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy informujemy, że

dzień 2 maja 2017 roku. jest dniem wolnym od służby dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu pracy  oraz pracowników ( cywilnych ) urzędów administracji rządowej.

Dzień ten zostanie odpracowany 13 maja 2017 roku.