16 czerwiec – dniem wolnym

Zgodnie z Zarządzeniem nr WK.151.1.2.2017 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy informujemy, że

dzień 16 czerwca 2017 roku jest dniem wolnym od służby dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu pracy  oraz pracowników ( cywilnych ) urzędów administracji rządowej.

Dzień ten zostanie odpracowany 24 czerwca 2017