09.09.2017 r. dniem pracującym

Zgodnie z Zarządzeniem nr WK.151.1.2.2017 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy informujemy, że dzień 09.09.2017 (sobota) jest dniem pracującym dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu pracy oraz pracowników (cywilnych) urzędów administracji rządowej. 

Dzień ten będzie odpracowywany za dzień 14.08.2017 r.