Uroczyste obchody Dnia Strażaka z dnia 18 maja 2018 roku

W dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy odbyły się obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez tut. komendę. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Z-cy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – bryg. Piotrowi Grzybowi. W uroczystości uczestniczyli między innymi: Starosta Trzebnicki wraz z wicestarostą, wójtowie i burmistrzowie gmin, komendant powiatowy policji, z-ca komendanta powiatowego PSP w Rawiczu, nadleśniczy nadleśnictw w Obornikach śląskich i w Żmigrodzie oraz komendanci gminni OSP. Następnie gości przywitał komendant powiatowy PSP w Trzebnicy bryg. Bogusław Brud. Po przywitaniu gości nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów. Na zakończenie po uroczystym apelu uczniowie Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy przedstawili specjalny program artystyczny do wszystkich strażaków.