Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w KP PSP Trzebnica

W dniu 2 maja 2018 r. w KP PSP Trzebnica odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości st. asp. Roberta Burchardta, z-cy komendanta powiatowego bryg. Arkadiuszowi Cytawie. Następnie podczas odegrania hymnu polskiego poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt. Na tę okoliczność odczytany został list okolicznościowy  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego.