Ćwiczenia Powiatowe 2019

W dniu 16.03.2019 roku na terenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „TARCZYŃSKI” S.A. w Ujeźdźcu Małym odbyły się ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej. W ćwiczeniach aktywnie brały udział jednostki z powiatu trzebnickiego oraz Kompania Ratowniczo – Gaśnicza OLEŚNICA, wsparcie chemiczne zapewniała Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego WROCŁAW 3. Na miejscu ćwiczyli również ratownicy Firmy Tarczyński S.A.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w przestrzeni technicznej, w pobliżu pomieszczenia chłodniarza. Alarm I stopnia powoduje, że ochrona wysyła na miejsce zdarzenia samochód „Bezpieczeństwo Pożarowe” z obsadą ratowników z Firmy Tarczyński. Uruchamia się również alarm II stopnia i ratownicy ewakuują pracowników Zakładu. System monitoringu przekazuje informację do Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Dyżurny podejmuje procedurę dysponowania sił i środków. Dodatkowo na miejscu zdarzenia podczas przemieszczania samochodów dostawczych dochodzi do uszkodzenia zewnętrznej instalacji amoniakalnej.

Na bazie powyższych założeń przyjęto szereg zadań dla poszczególnych jednostek. Wśród wielu celów szkoleniowych należy wymienić:

  • sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy na wypadek działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach przetwórstwa mięsnego.
  • sprawdzenie stanu gotowości bojowej Kompanii Ratowniczo-Gaśniczej OLEŚNICA, jej operatywności, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu,
  • sprawdzenie stanu gotowości bojowej pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu trzebnickiego, ich operatywności, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu,
  • doskonalenie współdziałania między jednostkami ochrony przeciwpożarowej, służbami technicznymi zakładu oraz pozostałymi służbami podczas działań na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego,
  • doskonalenie umiejętności działania dowódców i strażaków w przypadku zdarzenia chemicznego z uwolnieniem się do atmosfery znacznej ilości amoniaku,
  • metody i sposoby likwidacji zagrożenia chemicznego, współpraca z SGRChem-Eko,
  • metody i sposoby ewakuacji osób poszkodowanych,
  • doskonalenie działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • doskonalenie umiejętności w koordynacji działań: SK KP PSP Trzebnica, SK KW PSP Wrocław, SK KM PSP Wrocław, SK KP PSP Oleśnica, SK KP PSP Milicz, Kompanii Ratowniczo-Gaśniczej Oleśnica, KDR, SGRChem-Eko Wrocław 3, służb technicznych zakładu, PRM, Policji, Straży Miejskiej, GCZK, PCZK, innych służb.

 

W ćwiczeniach czynny udział wzięło 101 strażaków i ratowników oraz 28 pojazdów.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia manewrów.