11 maja 2019r. Dniem Pracującym

Zgodnie z Zarządzeniem nr WK.151.3.2.2019 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy informujemy, że dzień 11.05.2019 (sobota) jest dniem pracującym dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu pracy oraz pracowników (cywilnych) urzędów administracji rządowej. 

Dzień ten będzie odpracowywany za dzień 02.05.2019 r.