Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Słowo wstępne Komendanta Głównego PSP

Tryb i zasady udzielania dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

Wzór wypełnienia wniosku