CZUJKA NA STRAŻY

Okres jesienno – zimowy w statystykach Państwowej Straży Pożarnej to zwiększone ilości akcji związanych z pożarami sadzy w kominach i obecnością czadu w pomieszczeniach mieszkalnych. W realiach powiatu trzebnickiego w sezonie grzewczym dochodzi do ponad 100 podobnych zdarzeń. Najczęstszą przyczyną są wady instalacji grzewczych lub niewłaściwa eksploatacji urządzeń grzewczych. Ich niewłaściwy stan techniczny i brak wentylacji bezpośrednio przyczynia się do zwiększonego prawdopodobieństwa zatrucia tlenkiem węgla.


W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Trzebnicy, włączając się do kampanii informacyjno – edukacyjnej

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” przypomina o:

  • o konieczności a wręcz obowiązku wykonania okresowych przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych, sprawdzenia stanu technicznego urządzeń grzewczych oraz instalacji wentylacyjnej;
  • możliwości zainstalowania czujek dymu i czujek tlenku węgla;
  • konieczności utrzymania właściwego stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii).
  • fakcie, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Szczegóły akcji, wraz z materiałami do pobrania, z możliwością rozwieszenia w miejscach ogólnie dostępnych i na stronach internetowych, można znaleźć pod adresem https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_2019_2020

mł. bryg Dariusz Zajączkowski