14 GRUDNIA DNIEM PRACUJACYM

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2019 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 02 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy informujemy, że dzień 14.12.2019 (sobota) jest dniem pracującym dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu pracy oraz pracowników (cywilnych) urzędów administracji rządowej. 

Dzień ten będzie odpracowywany za dzień 27.12.2019 r.