PODZIĘKOWANIA

Z dniem 15 kwietnia 2020 roku służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Trzebnicy zakończył Pan st. bryg. Bogusław Brud. Z jednostką w Trzebnicy związany był od roku 1989, kiedy trafił tu po ukończeniu Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Jak łatwo wyliczyć na różnych stanowiskach – finalnie na stanowisku Komendanta Powiatowego – przepracował w Trzebnicy blisko 31 lat. Teraz został powołany na stanowisko Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Świadomi końca pewnej epoki w naszej Komendzie dziękujemy Panu st. bryg. Bogusławowi Brudowi za ogromny wkład doświadczenia, serca i emocji, jakie pozostawił w tym miejscu, jakimi obdarzył współpracowników… a może przede wszystkim za atmosferę w pracy, do której wszystkim nam z przyjemnością chciało się przychodzić; za chwile dobre i te gorsze, które wraz z czasem i tak stają się miłym wspomnieniem. I trzeba podkreślić, że te podziękowania to jedynie namiastka, tego co należałoby powiedzieć – gdyż tak naprawdę tylko ci, którym dane było pracować i służyć ze st. bryg. Bogusławem Brudem w pełni zrozumieją o czym mowa.
Pozostaje nam życzyć wielu sukcesów w nowym miejscu służby, radości i satysfakcji z pracy pomimo wyzwań, problemów i przeciwności, jakie przyjdzie pokonywać każdego dnia… A w tym wszystkim zdrowia, wielu sił i wszelkiej pomyślności.
Z podziękowaniem
Strażacy KP PSP w Trzebnicy