RĘKAWICZKI I MASECZKI PRZEKAZANE JEDNOSTKOM OSP

W dniu 31 marca KP PSP w Trzebnicy przygotowała pakiety edukacyjne z zakresu zachowania ratowników podczas działań ratowniczych związanych z koronawirusem i przekazała wraz z maseczkami chirurgicznymi i rękawiczkami wytypowanym jednostkom OSP w poszczególnych gminach.