Włączenie jednostki OSP Rościsławice do KSRG

W dniu 27.07.2020 roku w siedzibie KP PSP w Trzebnicy miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka dotyczącej włączenia jednostki OSP Rościsławice do struktur krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli Komendant Powiatowy PSP w Trzebnicy – bryg. Rafał Przybylok, p. o. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Trzebnicy mł. bryg. Konrad Cisek, Naczelnik OSP Rościsławice dh Czesław Blabuś oraz Skarbnik OSP Rościsławice dh Tomasz Żelazny.

dav
dav