Nabór do służby

W chwili obecnej w Komendzie Powiatowej PSP w Trzebnicy nie prowadzi się naboru do służby

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 30)