OBSADA

 

Dowódca Jednostki

bryg. mgr inż. Rafał Przybylok

Z-ca Dowódcy Jednostki

st. asp. Robert Burchardt

Zmiana I

st. asp. Przemysław Andrzejewski

mł. kpt. Marcin Tesznar

 mł. asp. Mateusz Budnik

ogn. Tomasz Durbajło

ogn.  Daniel Michalik

mł. ogn. Łukasz Hałabura

mł. ogn. Piotr Kuczkowski

st. sekc. Przemysław Bartnik

st. sekc. Mateusz Konieczny

sekc.  Ryszard Szewczyk

sekc. Marcin Micka

sekc.  Łukasz Łakota

Zmiana II

asp. Radosław Maśkiewicz

mł. asp. Łukasz Cieśla

asp. Mateusz Tyc

mł. asp. Tomasz Jastrząb

st. ogn. Dariusz Pęcherski

mł. ogn. Krzysztof Jaworski

mł. ogn. Michał Judziński

mł. ogn. Piotr Pusz

st. sekc. Piotr Hurkasiewicz

st. sekc. Gabriel Słodkowski

sekc. Kamil Pilarski

st. str. Łukasz Samiło

 

Zmiana III

asp. Łukasz Dziedziński

mł. asp. Tomasz Raduchowski

ogn. Andrzej Januchta

mł. asp. Tomasz Muszczek

ogn. Jan Jeleń

mł. ogn. Marcin Styrcz

mł. ogn. Marcin Kwaśniewski

mł. ogn. Konrad Kościelniak

mł. ogn. Łukasz Wideryński

sekc. Dawid Bender

sekc. Artur Walkowiak