OBSADA

Dowódca Jednostki

mł. kpt. Robert Burchardt

Z-ca Dowódcy Jednostki

asp. sztab. Przemysław Andrzejewski

Zmiana I

kpt. mgr inż. Marcin Tesznar

 mł. asp. Mateusz Budnik

st. ogn. Tomasz Durbajło

ogn.  Daniel Michalik

mł. asp. Łukasz Hałabura

mł. ogn. Piotr Kuczkowski

mł. ogn. Przemysław Bartnik

mł. ogn. Mateusz Konieczny

st. sekc.  Ryszard Szewczyk

st. sekc. Marcin Micka

st. sekc.  Łukasz Łakota

Zmiana II

st. asp. inż. Radosław Maśkiewicz

asp. Łukasz Cieśla

mł. kpt. inż. Mateusz Tyc

mł. ogn. Dariusz Piszczałka

st. ogn. Dariusz Pęcherski

ogn. Krzysztof Jaworski

ogn. Michał Judziński

mł. ogn. Piotr Pusz

mł. ogn. Piotr Hurkasiewicz

mł. ogn. mgr Gabriel Słodkowski

st. sekc. Kamil Pilarski

sekc. Łukasz Samiło

Zmiana III

st. asp. mgr Łukasz Dziedziński

mł. kpt. inż. Tomasz Bilski

 asp. Tomasz Raduchowski

st. ogn. Andrzej Januchta

st. ogn. Jan Jeleń

ogn. Marcin Styrcz

ogn. Marcin Kwaśniewski

mł. ogn. Konrad Kościelniak

mł. ogn. Łukasz Wideryński

st. sekc. Artur Walkowiak

mł. asp. Tomasz Jastrząb