OBSADA

Dowódca Jednostki

mł. kpt. Robert Burchardt

Z-ca Dowódcy Jednostki

Zmiana I

asp. sztab. Przemysław Andrzejewski

mł. kpt. Marcin Tesznar

 mł. asp. Mateusz Budnik

st. ogn. Tomasz Durbajło

ogn.  Daniel Michalik

mł. asp. Łukasz Hałabura

mł. ogn. Piotr Kuczkowski

st. sekc. Przemysław Bartnik

mł. ogn. Mateusz Konieczny

st. sekc.  Ryszard Szewczyk

sekc. Marcin Micka

sekc.  Łukasz Łakota

Zmiana II

asp. Radosław Maśkiewicz

mł. asp. Łukasz Cieśla

asp. Mateusz Tyc

st. sekc. Dariusz Piszczałka

st. ogn. Dariusz Pęcherski

ogn. Krzysztof Jaworski

ogn. Michał Judziński

mł. ogn. Piotr Pusz

st. sekc. Piotr Hurkasiewicz

st. sekc. Gabriel Słodkowski

sekc. Kamil Pilarski

st. str. Łukasz Samiło

Zmiana III

asp. Łukasz Dziedziński

mł. kpt. Tomasz Bilski

 asp. Tomasz Raduchowski

st. ogn. Andrzej Januchta

ogn. Jan Jeleń

ogn. Marcin Styrcz

mł. ogn. Marcin Kwaśniewski

mł. ogn. Konrad Kościelniak

mł. ogn. Łukasz Wideryński

sekc. Artur Walkowiak

mł. asp. Tomasz Jastrząb