PRZETARGI

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania p.n.:

“Remont pomieszczeń służbowych w budynku
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy”.

 

Dokumentacja ofertowa /do pobrania/:

1. Zapytanie ofertowe:

1.-Zapytanie-ofertowe(1)

2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja ofertowa

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy

3. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik-nr-2-Przedmiar-robót

4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik-nr-3-Projekt-umowy

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Załacznik-nr-4-Oświadczenie

6. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik-nr-5-Wykaz-robót-budowlanych