Pracownicy Komendy

Komendant Powiatowy

bryg. mgr inż. Bogusław Brud

 

Z-ca Komendanta Powiatowego

bryg. mgr inż. Arkadiusz Cytawa

 

Samodzielne stanowisko ds. finansów

planowany nabór na stanowisko

 

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych

st. asp. mgr Anna Sokól

 

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych

mgr Paula Szczepańska

Samodzielne stanowisko
ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Zajączkowski

 

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

mł. bryg. mgr inż. Konrad Cisek

kpt. mgr inż. Grzegorz Hurkasiewicz

st. kpt. Mariusz Naparty

mł. asp. Krzysztof Nowak

mł. asp. mgr inż. Michał Raduchowski

mł. ogn. Michał Kelner

st. sekc. mgr Miłosz Borowski

 

Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

st. sekc. Tomasz Piszczałka

Władysław Grudziński