Pracownicy Komendy

Komendant Powiatowy

bryg. mgr inż. Bogusław Brud

Z-ca Komendanta Powiatowego

bryg. mgr inż. Arkadiusz Cytawa

Samodzielne stanowisko ds. finansów

bryg. mgr inż. Zbigniew Kuźma

Samodzielne stanowisko ds. kadrowo – organizacyjnych

asp. mgr Anna Sokól

Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Zajączkowski

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

mł. bryg. mgr inż. Konrad Cisek

kpt. mgr inż. Grzegorz Hurkasiewicz

st. kpt. Mariusz Naparty

mł. asp. Krzysztof Nowak

mł. asp. mgr inż. Michał Raduchowski

st. sekc. Michał Kelner

sekc. mgr Miłosz Borowski

Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

mgr Paula Szczepańska

Andrzej Malmon

Władysław Grudziński