Pracownicy Komendy

Komendant Powiatowy

st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud

Z-ca Komendanta Powiatowego

 bryg. mgr inż. Rafał Przybylok

Samodzielne stanowisko ds. finansów

str.  mgr Wiktoria Stefaniszyn

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych

st. asp. mgr Anna Sokól

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych

mgr Paula Szczepańska

Samodzielne stanowisko
ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Zajączkowski

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

mł. bryg. mgr inż. Konrad Cisek

kpt. mgr inż. Grzegorz Hurkasiewicz

st. kpt. Mariusz Naparty

mł. asp. Krzysztof Nowak

mł. asp. mgr inż. Michał Raduchowski

mł. ogn. Michał Kelner

st. sekc. mgr Miłosz Borowski

Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

st. sekc. Tomasz Piszczałka

Władysław Grudziński