Pracownicy Komendy

Komendant Powiatowy

bryg. mgr inż. Rafał Przybylok

 Z-ca Komendanta Powiatowego

mł. bryg. mgr inż. Konrad Cisek

Samodzielne stanowisko ds. finansów

str.  mgr Wiktoria Stefaniszyn

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych

st. asp. mgr Anna Sokól

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych

mgr Paula Szczepańska

Samodzielne stanowisko
ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Zajączkowski

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

                                      kpt. mgr inż. Grzegorz Hurkasiewicz

asp. mgr inż. Michał Raduchowski

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

st. kpt. Mariusz Naparty

asp. Krzysztof Nowak

mł. ogn. mgr Michał Kelner

st. sekc. mgr Miłosz Borowski

Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

mł. ogn. Tomasz Piszczałka

Władysław Grudziński